Disgrifiad byr o fynegai inc trosglwyddo thermol argraffu digidol

Mae trosglwyddo thermol wedi datblygu'n gyflym mewn argraffu digidol tecstilau.Ar hyn o bryd, o'i gymharu â gweithredol, asid, paent, gwasgaru chwistrelliad uniongyrchol a phrosesau eraill, mae'r swm yn fwy.Mae papurau gwahanol, gwahanol gyflymder argraffu, a hyd yn oed gwahanol ddefnyddiau o ffabrig, oll yn cyflwyno gofynion uwch ar inc.gofynion, sut i werthuso inc, cyfeiriwch at y dangosyddion canlynol:

Un: paramedrau technegol
1. gwerth PH
2. tensiwn wyneb
3. Gludedd
4. Dargludedd
5. Maint gronynnau
Mae'r inciau ar gyfer gwahanol fodelau printhead ychydig yn wahanol.

Dau: diogelwch
1. Cludiant
2. metel trwm
3. Azo
4. AEPO
Mae safonau profi yn cynnwys MSDS, ROHS, REACH, OEKO-TEX100, ac ati.
Y sefydliadau profi a ddefnyddir yn gyffredin yw SGS, ITS, BV, TUV, STR, ac ati.

Tri: perfformiad
1. Gall fastness rhwbio sych yn gyffredinol yn cyrraedd 4-5 gradd.Mae'r lliw coch ychydig yn waeth, felly mae rhai ffabrigau nad ydynt wedi'u cannu'n dda, mae'r lliw coch yn hawdd i bylu, ar y naill law oherwydd y ffabrig, ar y llaw arall oherwydd y cyflymdra coch isel.
2. fastness rhwbio gwlyb, yn gyffredinol gall gyrraedd 4-5 gradd.
3. Gall y fastness i chwys yn gyffredinol yn cyrraedd 4-5 gradd.
4. lefel fastness ysgafn, ISO 105-B02, lliw MYK yn gallu cyrraedd 6 lefel, lliw C yn ychydig yn waeth na lefel 4-5, felly amlygiad hirdymor, y ffabrig yn troi'n felyn, sef y rheswm dros y pylu cyan, i gwella'r fastness, mae angen i chi ddewis lliw haul lliw haul uchel cyan.

Brief description of digital printing thermal transfer ink index1

Pedwar: nodweddion proses
1. Crynodiad, po uchaf yw'r crynodiad, y llai o inc a ddefnyddir, ond bydd y swm bach o inc argraffu yn effeithio ar berfformiad manwl y patrwm, felly mae rhai modelau wedi datblygu 6 neu 8 lliw, gan ychwanegu lliwiau golau neu liwiau sbot, dim ond i cynyddu'r manylion a'r gamut lliw, dylai'r crynodiad fod yn gymharol resymol.

Dosbarthiad cyffredinol inc yw: dwysedd cyffredin, dwysedd canolig, dwysedd uchel (chwistrelliad uniongyrchol gwasgaredig), dwysedd uchel a sychu'n gyflym (cynllun papur tenau peiriant cyflym), inc, a all ddiwallu anghenion gwahanol fodelau a gwahanol fathau o ffabrigau .

2. Bydd sychu'n gyflym, math sychu'n gyflym yn dda, yn lleihau'r pŵer sychu ac yn lleihau tymheredd y gweithdy, sef cyfeiriad datblygu inc.Mae angen inc math sychu'n gyflym ar beiriannau cyflym yn arbennig, ond gall math sychu'n gyflym effeithio ar berfformiad y pen print wrth gefn.

3. Nid yw faint o mygdarth olew, argraffu trosglwyddo thermol yn cynhyrchu dŵr gwastraff, ond bydd rhywfaint o mygdarth olew yn cael ei gynhyrchu yn ystod y broses drosglwyddo.Mae deunyddiau fel glyserin yn cael effaith fawr ar hyn.Rheolaeth resymol o mygdarth olew i leihau allyriadau.

4. Wrth gefn, cist newydd, neu o dan amodau wrth gefn, yn ogystal â dyfais lleithio dda, cyflwyno gofynion ar gyfer inc wrth gefn, lleihau nifer y ffroenellau glanhau.

5. rhuglder, mae sefydlogrwydd cynhyrchu parhaus yn hanfodol i effeithlonrwydd a chost.Yn ogystal â sgrinio deunyddiau crai sefydlog, mae fformiwla broses dda, mae gradd gyfatebol foltedd tonffurf y peiriant ac inc yn hanfodol i esmwythder argraffu.


Amser postio: Mai-07-2022