Newyddion Cwmni

 • How often should bed sheets and duvet covers be washed?

  Pa mor aml y dylid golchi cynfasau gwely a gorchuddion duvet?

  Yn ein bywyd bob dydd, mae yna lawer o bethau y mae gennym gysylltiad agos â nhw, megis brwsys dannedd, tywelion, tywelion bath, cynfasau gwely, cwiltiau ac ati.Bydd y pethau hyn yn bendant yn cynhyrchu llawer o facteria oherwydd defnydd hirdymor.Os na allwch chi ddatrys hyn ...
  Darllen mwy
 • The whole process of curtains from purchase to installation

  Y broses gyfan o llenni o brynu i osod

  Pan fyddwch chi'n prynu llenni, a ydych chi'n mynd i'r siop ddodrefn yn wyllt, ac yn y pen draw yn dallu ac yn methu â dewis?Gall yr erthygl hon adael i chi gyfeirio pan nad oes gennych unrhyw syniad.Yn gyntaf, eglurwch anghenion cu ...
  Darllen mwy
 • Brief description of digital printing thermal transfer ink index

  Disgrifiad byr o fynegai inc trosglwyddo thermol argraffu digidol

  Mae trosglwyddo thermol wedi datblygu'n gyflym mewn argraffu digidol tecstilau.Ar hyn o bryd, o'i gymharu â gweithredol, asid, paent, gwasgaru chwistrelliad uniongyrchol a phrosesau eraill, mae'r swm yn fwy.Mae papurau gwahanol, gwahanol gyflymder argraffu, a hyd yn oed gwahanol ddefnyddiau o ffabrig, i gyd yn cyflwyno gofynion uwch yn ...
  Darllen mwy
 • Tips for cleaning bedding

  Syniadau ar gyfer glanhau dillad gwely

  Fel arfer, pan fydd gennym groen cosi, alergeddau ac acne, efallai y byddwn yn gyntaf yn meddwl a yw'n cael ei achosi gan fwyd, dillad, pethau ymolchi, ac ati, ond yn anwybyddu dillad gwely.● Y “perygl anweledig” o ddillad gwely Mae llawer o bobl yn newid eu dillad bob dydd, ond yn anaml yn golchi eu dillad gwely.Cysgu bob dim...
  Darllen mwy